Information
สพม.14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 19 อัตรา
       จากการที่ สพม.14 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 /2556 เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2556 มีผู้สอบแข่งขันผ่านเกณฑ์การสอบ จำนวน 50 คน และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 สพม.14 ได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยรอบแรกแล้ว จำนวน 19 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา ภาษาจีน 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมฯ 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ฟ้อนรำ 1 อัตรา และคหกรรมทั่วไป 1 อัตรา โดยหลังจากผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุรายงานตัวแล้ว นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ พบปะ พูดคุย ให้ข้อคิดกับครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ด้วย ปรีชัย ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด