Information
สพม.14 ร่วมโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 นำโดย นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดพังงาโดยสำนักงานทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยปลูกต้นกล้าพระราชทานสายพันธ์มเหสักข์ และสักสยามมินทร์ จำนวน 200 ต้น ณ โรงเรียนวัดช้างนอน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบกล้าสักให้ 6 หมู่บ้านๆละ 85 ต้น มอบให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา จำนวน 200 ต้น และมอบให้กับผู้ร่วมงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู พ่อค้า ประชาชน จำนวน ประมาณ 500 คน จำนวน 200 ต้น เพื่อปลูกตามแนวถนนสายตีนเป็ด – ช้างนอน และตีนเป็ด – เชี่ยวหลอด สำหรับสักสยามมินทร์เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี 2444 มี DNA fingerpint ของมเหสักข์มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกของมเหสักข์ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด