Information
จังหวัดพังงา ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2556 (รอบลงพื้นที่)
       เมื่อวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2556 จังหวัดพังงาได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด / ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) โดยวันที่ 25 มิถุนายน 2556 นายขันตี ศิลปะ ปลัดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาขุมชน เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมสุขภาพจิตแล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ชมรม To Be Number One ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง อำเภอตะกั่วป่า รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคพังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 โดยมี และวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนที่เข้ารับการประกวด ชมรม To Be Number One ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมิน จังหวัด To Be Number One ระดับเพชร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ซึ่งมีหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ To Be Number One เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชน โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท จะต้องนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการตัดสินในระดับประเทศ ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 นี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด