Information
บรรยากาศสอบบรรจุครูผู้ช่วยวันแรก สพม.14
       วันที่ 20 มิ.ย. 56 เป็นวันแรกของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูครูผู้ช่วย สพม.14 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันตามแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการที่ สพฐ. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบ ได้มีมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น เช่น การใช้เครือสแกนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สแกนผู้เข้าสอบทุกคน ก่อนเข้าห้องสอบ การไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าห้องสอบ ไม่ให้นำสิ่งของใดๆเข้าไปในห้องสอบ การห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณสนามสอบ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการสอบในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น และในระหว่างการสอบ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต นายขัมม์ สุขาพันธ์ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นายอุเทน จิตต์สำรวย ผอ.ร.ร.เมืองถลาง และนายบุญเลิศ ทิพย์รักษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพม.14 ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบ นอกจากนี้ยังมีคณะติดตามสนามสอบ ประกอบด้วย นายชลำ อรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธาน นายบรรยง ปัตถา รองผอ.สพป.ภูเก็ต นางสมพร หงส์ทอง รก.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางวาสนา ต่วนเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพฐ. เป็นผู้คอยติดตามสังเกตการณ์ ดูแลความเรียบร้อยและคอยให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการสอบครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการสอบครั้งนี้ สพม. 14 มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 795 คน ในวันแรกมีผู้เข้าสอบ จำนวน 722 คน ขาดสอบ จำนวน 73 คน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด