Information
สพม.14 เตรียมพร้อมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
       วันที่ 21 มิถุนายน 2556 สพม.14 เตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ คณะกรรมการกำกับการสอบ และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้เข้าใจชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม นายสมบูรณ์ฯ ได้เน้นย้ำคณะกรรมการทุกคณะให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และเวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นผู้ออกข้อสอบในการสอบแข่งขันครั้งนี้ให้กับ สพม.14 ได้นำข้อสอบมาส่งให้กับ สพม.14 โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบเป็นผู้รับข้อสอบ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด