Information
สพม.14 ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
       เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ข้าราชการและบุคลากร สพม.14 จำนวน 20 คน นำโดยนางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านการรับรองเป็นสำนักงานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 แห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งที่ผ่านมามีเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆเดินทางไปศึกษาดูงานหลายเขตพื้นที่ สำหรับ สพม.14 เป็นคณะศึกษาดูงานที่ 88 โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ข้าราชการและบุคลากร จาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นอย่างดียิ่ง จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะศึกษาดูงาน จาก สพม.14 ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งได้ข้อคิด แนวคิดที่ดีๆ จากผอ.สพป.ขอนแก่น ซึ่งได้ให้เกียรติบรรยายให้กับคณะ สพม.14 ในครั้งนี้ด้วย สพม. 14 ขอขอบคุณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที่ให้การต้อนรับในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด