Information
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 ซึ่งเป็นการประชุมรอบสุดท้ายก่อนหมดวาระของคณะกรรมการชุดนี้ การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ 2556 พร้อมกับแจ้งให้คณะกรรมการทราบ เรื่องของการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เรื่องผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 และ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 ซึ่ง จะมีการติดตามในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีนางสาวชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของ สพฐ. เป็นหัวหน้าคณะติดตาม นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มาตลอดจนครบวาระ และได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการทุกคนหลังจากจบการประชุม เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด