Information
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม. 42 เขต
       เมื่อวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มงาน ICT รวม 300 กว่าคน โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ.กระบี่กล่าวต้อนรับ การประชุมสัมมนาได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็น และวางแผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอภิปรายปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการมัธยมศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีหัวข้อในการระดมความคิดเห็น คือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของกลุ่มในแต่ละ สพม เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานของกลุ่ม การเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาองค์การสพม. มุ่งสู่คุณภาพ เสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์การ สพม. มุงสู่คุณภาพ แล้วนำเสนอผลการระดมความคิดของแต่ละกลุ่ม สำหรับการอภิปรายปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการมัธยมศึกษา มีผู้ร่วมอภิปราย จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายเทิดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ อดีตผอ.สพม.15 นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผอ.ร.ร.อุดรพิทยานุกูล นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.สพม. 12 นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.สพม.27 ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้แทน ก.ค.ศ. และนายพัชรินทร์ ชาปะวัง ผู้เชี่ยวชาญ อบจ.กระบี่ นอกจากนี้ นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.29 และนายสงกรานต์ จันทร์น้อย ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ได้พูดถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) และงานที่ได้ดำเนินการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าที่เกิดผลสำเร็จ สำหรับ สพม.14 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ภาพโดย สุภาณี / เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด