Information
สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.42
       วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะ จาก สพม. 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี ) ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการนิเทศการศึกษา ณ สพม.14 นำโดย นายวินัย โพธิ์ศรี รองผอ.สพม.42 และศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 คน โดยคณะศึกษาดูงาน และศึกษานิเทศก์ สพม.14 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.14 ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษา หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มต่างๆ ของ สพม.14 ก่อนเดินทางกลับ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด