Information
สพม.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
       เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2556 สพม.14 ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English for preparing to ASEAN Community) เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรม อโมร่า บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณชัย เชมมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการวอบรม ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และมีวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้ให้การอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูภาษาอังกฤษ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 54 คน ธรรมนูญ ภาพ /เรวดี ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด