Information
บรรยากาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรก สพม.14
       วันนี้ (29 เมษายน 2556) เป็นวันแรกของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 บรรยากาศการรับสมัครสอบของ สพม.14 ในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้มาสมัครสอบจำนวนมากตั้งแต่ตอนเช้า โดยในวันแรกมีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น จำนวน 151 คน แยกเป็นวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 9 คน ภาษาอังกฤษ 13 คน ภาษาจีน 6 คน คณิตศาสตร์ 15 คน ชีววิทยา 14 คน ฟิสิกส์ 6 คน เคมี 10 คน สังคมศึกษา 9 คน พลศึกษา 9 คน ดนตรีสากล 6 คน ฟ้อนรำ 4 คน วิจิตรศิลป์ 1 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 5 คน คหกรรมทั่วไป 22 คน บรรณารักษ์ 4 คน และจิตวิทยาและการแนะแนว 18 คน ซึ่งการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด