Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา
       วันนี้ ( 29 เม.ย. 56) สพม.14 เรียกบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา วิชาเอกสังคม 1 อัตรา วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา วิชาเอกวิจิตศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกเคมี 2 อัตรา วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุมารายงานตัว จำนวน 8 ราย ไม่มารายงานตัว 2 ราย ได้แก่ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 ราย และวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยหลังจากที่ผู้รับการบรรจุดำเนินการกรอกข้อมูลเอกสารต่างๆ เสร็จแล้ว นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ได้พบปะพูดคุย และให้การปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด