Information
สพม.14 ประชุมเตรียมพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
       วันที่ 28 เมษายน 2556 สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการรับสมัครสอบเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 กว่าคน ซึ่งในการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2556 นี้ สพม.14 รับสมัครสอบจำนวน 16 วิชาเอก 41 อัตรา โดยในการประชุมได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันและป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และนายสมบูรณ์ฯ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดคุมและระมัดระวังให้มากที่สุด เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด