Information
สพม.14 สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
       วันนี้ (28 เม.ย. 56) ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 3 คน คือ นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผอ.ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน นางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางวนิดา วิศุภกาญจน์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวเบญญา แก้วจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสมัครทุนประเภท 2 คือ ไม่จำกัดรายได้ เน้นเรียนต่อในสาขาที่ขาดแคลน ใช้สิทธิ์ตามอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของตน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด