Information
สพม.14 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังและสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ปี 56
       เช้าวันนี้ (19 เม.ย. 56 ) ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม. 14 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) งบประมาณ 2556 จำนวน 67 อัตรา และพิจารณาสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนเพื่อประกอบการพิจารณาในการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน บรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 ขณะนี้ สพม.14 มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน จำนวน 42 อัตรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนครู และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.ฯ และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน
ที่ประชุมมีมติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 สาขาวิชาเอก 41 อัตรา ประกอบด้วย
1. คณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา
2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
3. ภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
4. ภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา
5. ฟิสิกส์ จำนวน 4 อัตรา
6. ดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา
7. ศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
8. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
9. คหกรรม จำนวน 1 อัตรา
10. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
11. เคมี จำนวน 1 อัตรา
12. อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
13. ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
14. พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
15. นาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
16. จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
โดยมีกำหนดการสอบแข่งขันดังนี้
วันที่ 22- 28 เมษายน 2556 ประกาศการสอบแข่งขัน
วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2556 สอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.)
วันที่ 24 มิถุนายน 2556 สอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (สัมภาษณ์)
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ประกาศผลการสอบแข่งขัน    เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด