Information
ข้าราชการ ลูกจ้างรดน้ำขอพร ผอ.สพม.14 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
       เช้าวันที่ 11 เมษายน 2556 ข้าราชการ และลูกจ้าง สพม.14 พร้อมใจกันสรงน้ำพระพุทธรูปและลดน้ำขอพร นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เนื่องในวันสงกรานต์ อย่างพร้อมเพรียง โดยทุกคนได้ รับพรจาก ผอ.สพม.14 กันอย่างทั่วถึง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด