Information
สพม.14 ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่10
       วันที่ 2 เมษายน 2556 สพม.14 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีความประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ โดย สพม.14 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 9 ทุน ดังนี้ จังหวัดพังงา 3 ทุน จังหวัดภูเก็ต 3 ทุน และจังหวัดระนอง จำนวน 3 ทุน มีโรงเรียนเสนอชื่อ ผู้ขอรับทุน จำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 32 ราย ประกอบด้วย จังหวัดพังงา จำนวน 13 ราย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 ราย และจังหวัดระนอง จำนวน 10 ราย จากการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ในเบื้องต้น จังหวัดภูเก็ต เหลือ 9 คน จังหวัดภูเก็ต เหลือ 6 คน และจังหวัดระนอง เหลือ 5 คน โดยหลังจากนี้คณะกรรมการจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 20 คน และจะประชุมพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้ายให้เหลือ 9 คน ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่อส่งรายชื่อให้ สพฐ.ภายในวันที่ 25 เมษายน 2556 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด