Information
สพม.14 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กพท.สพม.14
       วันนี้ (2 เม.ย.56) นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน เสนอประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 7 คน ซึ่ง 1 ใน 7 สพม.14 โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะดำเนินการคัดเลือก ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในโอกาสต่อไป โดยมีคณะกรรมการสรรหาร่วมประชุม จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายรุ่งโรจน์ บุญนาค ผู้แทนสภาวัฒนธรรม รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม ผู้แทนสถาบันการอุดมศึกษา ม.สงขลานครินทร์ นายวิชาญ จตุราบัณฑิต ผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิฑูรย์ จั่นสกุล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ผู้แทนองค์กรเอกชน นายจรุง สังขรักษ์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และนายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด