Information
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561
       วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อชี้แจ้งภารกิจ บทบาทหน้าที่ และซักซ้อมความเข้าในในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนถึงวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ โดยมี นายชาญศักดิ์ ถวิล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมและมีนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมดำเนินการประชุม ที่ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน