Information
สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2561
       วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการ สพม.14 รับชม VDO Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 26 /2561 ส่งสัญญาณจาก สพฐ. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู มอบนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน