Information
สพม.14 สรรหา คัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีพังงา ซึ่งจำนวนผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 112 คน แยกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 30 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 คน และ ตำแหน่งธุรการ จำนวน 16 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 99 คน ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ โดยเน้นย้ำและกำชับ คณะกรรมการทุกคนดำเนินการสอบให้เป็นไปอย่าง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบในระหว่างการสอบครั้งนี้ด้วย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน