Information
ผอ. สพม.14 ติดตามผลหลังการเข้าอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
       วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เข้าติดตามผลหลังการเข้ารับการอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โดยได้สัมภาษณ์ครูศิริกานต์ ขุนทองจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังจากผ่านการเข้ารับการอบรมโครงการคูปองพัฒนาครูมาแล้ว เกิดประโยชน์กับตนเอง นักเรียน และสามารถนำผลจากการอบรมมาพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง
       เครือข่าวสถานศึกษา..ภาพ /เรวดี...ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน