Information
ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
       วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีนายสิทธิชัย ศักดิ์ดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพังงา เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งสิ้น จำนวน 84 ราย และในจำนวนนี้มีข้าราชการบำนาญในสังกัด สพม.14 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่1ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายเลิศธิไกร ภิรมย์ นายถนัด ก่อสุวรรณ นางนิรมล วัชรานันทกุล และนางละมุล รอดขวัญ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน