Information
สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพังงา ภายใต้คำขวัญ “ ร้อยดวงใจชาวพังงาต้านภัยยาเสพติด”
       วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและคำขวัญ“ร้อยดวงใจชาวพังงาต่อต้านยาเสพติด” โดยมีนายสิทธิชัย ศักดิ์ดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิด มีการจัดกิกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 8 อำเภอ นิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแข่งขันประกวดเรียงความและประกวดวาดภาพ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประกวดร้องเพลงจินตลีลา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน