Information
ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
       วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กิจกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ และโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ เหมืองสุขภาพเทศบาลตำบลบางนายสี และสนามกีฬากลางอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน