Information
สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23 /2561
       วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2561 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 ซึ่งส่งสัญญาณจาก สพป.ปัตตานี เขต 1 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำนโยบาย แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทารงการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน