Information
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดพังงา
       วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา และนายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดพังงา ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพังงา จำนวน 12 ทุน โดยนางไขแสง ศักดิ์ดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ณ โรงเรียนสตรีพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน