Information
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพม.14 ระยะ 1 ปี (ครั้งที่ 1)
       วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 นำโดย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามข้อตกลงของ สพฐ. โดยมี ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมิน นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นกรรมการประเมิน ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน