Information
ร่วมงานมหกรรมรวมพล สมาชิก To be number one จังหวัดระนอง
       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในสังกัดจังหวัดระนอง ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To be number one โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดระนอง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน