Information
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ที่จะให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกจังหวัด โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 7 ต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการ และหลังจากประชุมเสร็จได้ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานดังกล่าวซึ่งเป็นอาคารของศึกษาธิการภาค 7
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน