Information
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภาคพื้นที่ To be number one
       วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร ่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภาคพื้นที่การดำเนินการโครงการ To be number one โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เพื่อรักษามาตรฐานระดับทอง ปีที่ 2 โดยมีนายแสงประทีป โกมลบุตร เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน