Information
บุคลากร สพม.14 ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
       วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 นำโดยนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ร่วมใจปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน สพม.14 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นทุกปีในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน