Information
สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2561
       วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมรับชมรายการ “พุธเข้า..ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 20 / 2561 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดย นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน