Information
สพม.14 เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบ PISA
       วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติให้กับครู และฝึกปฏิบัติทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ PISA 2018 มีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก 27 โรงเรียน จำนวน 81 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน