Information
รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.
       วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 19 /2561 ผ่านทางระบบทางไกล VDO Conference จาก สพฐ. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน