แต่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางกาารศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉก.คศ.สพม.14)

มาตราการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 แต่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางกาารศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉก.คศ.สพม.14)
    นายศวิษฐ ศรีสง ตำแหน่งรอง ผอ.สพม.14 โทร 098-915-9912
    นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โทร 081-892-6992

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน